New to DRF?
Everything you could possibly
need in one place
Register
Don't have an account? Register Here
Wagering
Handicapping

Workouts: Wyoming Downs

Saturday, June 27, 2020

Distances

220 Yards ---(Dirt) Track Good

Horse Name Time Rank
A Dan D (QH) :12.23 B G 9
Apolitical Pro (QH) :12.89 B G 31
Bigg Brown (QH) :11.65 B G 1
Black Tie Baby (QH) :12.20 B G 8
Bodacious Denali (QH) :12.67 B G 26
Cancelled Flight (QH) :12.46 B G 19
Cd Shakinittovictory (QH) :12.54 B G 23
Coastin Byes Winner (QH) :12.33 B 14
Cruzn Pro (QH) :12.98 B G 35
Docs Fast Kick (QH) :12.56 B G 24
Eb Sam Thru Traffic (QH) :12.30 B 12
Eb Valen (QH) :12.80 B 29
Eb Warlock (QH) :11.65 B 1
Eyesa Special Beddy (QH) :12.00 B G 4
Frozen Cayenne (QH) :12.33 B 14
Gimme a Redneck Girl (QH) :13.00 B G 36
Jess One (QH) :12.12 B 5
Jess Ya Please (QH) :12.95 B G 34
Jessies Fdd (QH) :12.24 B 10
Jewel Diamond Girl (QH) :13.00 B 36
Jlcharemscooldash (QH) :12.49 B G 21
Miss Dashin Chicks (QH) :12.36 B 16
Mister Kurts Legacy (QH) :12.92 B G 32
Movin Richy D (QH) :12.17 B 6
My Illusive Secret (QH) :12.26 B 11
Nurse Rockette (QH) :12.46 B G 19
One Handsome Eagle (QH) :11.76 B G 3
Pro Dream (QH) :12.92 B G 32
Pro Mike (QH) :13.00 B G 36
Rexten (QH) :12.52 B 22
Sarah Connors Ride (QH) :12.36 B G 16
Shiza Queen (QH) :12.40 B G 18
Sixs Cb Maverick (QH) :12.70 B G 28
Sixs Cb Moman (QH) :12.80 B 29
Smoothe Movin Creek (QH) :12.69 B G 27
Tristin D (QH) :12.17 B G 6
Ud Plain Jane (QH) :12.30 B 12
Vvr Here Comes Bendy (QH) :12.56 B G 24

250 Yards ---(Dirt) Track Good

Horse Name Time Rank
Tha Boss (QH) :14.65 B 1

3 Furlongs ---(Dirt) Track Good

Horse Name Time Rank
Delta Gramma Ash :36.70 B 1
Hyannisport :38.33 B 5
Olimpio's Scat Cat :37.02 B 2
Tiger Treats :38.03 B 3
Wild Fibs :38.16 B 4

300 Yards ---(Dirt) Track Good

Horse Name Time Rank
Chasin Carter (QH) :16.50 B 2
Jessrockinjowagon (QH) :16.15 B 1
Unstoppable Honor (QH) :17.18 B 3

350 Yards ---(Dirt) Track Good

Horse Name Time Rank
Spare a Square (QH) :21.10 B 1

4 Furlongs ---(Dirt) Track Good

Horse Name Time Rank
Big Bear :50.22 B 11
Californiasummer :48.95 B 4
Deleterious :50.25 B 12
Delovely Hips :50.26 B 13
Diabolical Time :51.04 B 14
Lil Bit Sassy :48.23 B 3
Roman Music :49.00 B 5
Royal Bachelor :48.13 B 2
Shawtay :49.00 B 5
Smiling Tricks :48.00 B 1
Successful Bluff :49.30 B 7
Trask :50.16 B 10
Wadaboutdarest :49.90 B 9
Wicked Worship :49.44 B 8

4 1/2 Furlongs ---(Dirt) Track Good

Horse Name Time Rank
Change of Luck :55.27 B 3
Memo to Reese :55.25 B 1
Sway the Rules :55.25 B 1

5 Furlongs ---(Dirt) Track Good

Horse Name Time Rank
Just Call Me Ken 1:04.17 B 1