New to DRF?
Everything you could possibly
need in one place
Register
Don't have an account? Register Here
Wagering
Handicapping

Workouts: Delta Downs

Saturday, June 27, 2020

Distances

220 Yards ---(Dirt) Track Wet Fast

Horse Name Time Rank
Banditoe Gold (QH) :13.96 B 38
Blazin Raisen (QH) :12.23 B G 12
Brick Solid (QH) :11.60 B 2
Cajun Quickdoll (QH) :11.94 B 4
Canali (QH) :12.74 B 25
Dashing Noah (QH) :12.82 B 27
Dd Runaway (QH) :12.90 B 28
Escandalo (QH) :12.58 B 23
Fibi (QH) :12.11 B 8
Heartache (QH) :12.90 B 28
Hobo 63 (QH) :13.03 B 33
Hottesticket Returns (QH) :12.91 B 30
I Can Dash Anywhere (QH) :12.31 B G 13
Imma Girl Watcher (QH) :13.12 B G 34
Jessiesfirstkiss Lbh (QH) :12.37 B 17
Lc Tapatio (QH) :12.73 B 24
Ld Cajun Brimmerton (QH) :12.37 B G 17
Lil Alluring Menace (QH) :12.39 B 19
Little Jess Meyers (QH) :11.52 B 1
Lml Giuseppe (QH) :13.34 B 36
Madelyns Beaux (QH) :12.03 B 7
Maganomics (QH) :12.77 B 26
Maggies Runaway (QH) :12.12 B 11
Mpshinning (QH) :12.46 B 21
Mr Fancy B (QH) :12.45 B 20
One Sweet Game (QH) :12.95 B 31
Perry Mouse Tale (QH) :12.01 B 5
Polo Ochoa (QH) :11.63 B G 3
Reguardless (QH) :12.51 B 22
Srf Stash a Lil Cash (QH) :12.11 B 8
Streakin N the Wind (QH) :13.49 B 37
Sweet Brew (QH) :12.36 B 16
Sweet Lavish Jess (QH) :13.33 B G 35
The Reserve (QH) :12.01 B G 5
Tk Sweet Dream (QH) :12.31 B 13
Ttt Lucero Blanco (QH) :12.97 B 32
Yatchz (QH) :12.33 B 15
Yo Bo (QH) :12.11 B 8

3 Furlongs ---(Dirt) Track Wet Fast

Horse Name Time Rank
Cruising On a Date :37.60 B 2
Grand Prado :36.40 B G 1
Oday Secret :38.00 B G 3
Sir Etney John :40.00 B 5
Star Copy :38.00 B G 3

4 Furlongs ---(Dirt) Track Wet Fast

Horse Name Time Rank
G G Has a Shot :50.20 B 1
Hot Ten :51.40 B 2
My Book :54.40 B 5
Old Time Girl :52.40 B 3
Roll On Baby :52.40 B 3

5 Furlongs ---(Dirt) Track Wet Fast

Horse Name Time Rank
King Cookie 1:05.20 B G 1
Runpeggyrun 1:06.00 B G 2

660 Yards ---(Dirt) Track Wet Fast

Horse Name Time Rank
Mighty Lil Justin (QH) :39.99 B 2
See Me Streakin Bye (QH) :37.60 B 1