New to DRF?
Everything you could possibly
need in one place
Register
Don't have an account? Register Here
Wagering
Handicapping

Workouts: Delta Downs

Tuesday, May 19, 2020

Distances

200 Yards ---(Dirt) Track Fast

Horse Name Time Rank
Dynastys Five Bar (QH) :12.62 B G 1

220 Yards ---(Dirt) Track Fast

Horse Name Time Rank
A Cute Runaway (QH) :11.94 B G 17
A Political Rose (QH) :12.00 B G 20
Aint Miss Behaven (QH) :12.43 B G 53
Ajs Streakin On Top (QH) :12.38 B G 48
Allures Streakin Bye (QH) :12.06 B 23
Angel Tough (QH) :11.86 B G 13
Angry Bird B (QH) :12.31 B 42
Atom Eve B (QH) :12.50 B G 55
Bella Gail Cat (QH) :12.61 B 60
Big Daddy Jewel (QH) :12.33 B 45
Big Money Cuate (QH) :11.18 B 3
Black Magic Chick (QH) :12.81 B 70
Blueaintyourcolour (QH) :11.92 B G 14
Blues Forrtune (QH) :11.07 B 1
Cajun Crawfish (QH) :11.56 B 5
Charge de Kas (QH) :12.15 B 31
Chicos Cartel (QH) :12.45 B G 54
Classic Cajun Toast (QH) :11.93 B 15
Corona Blue Bye U (QH) :12.07 B 24
Coronas Going by You (QH) :13.80 B 86
Dashin Set (QH) :12.54 B G 57
Devins Bar (QH) :12.16 B 32
Dlj Poignant Cartel (QH) :12.98 B G 76
Dm First Talent (QH) :11.21 B 4
Dont Backdown Corona (QH) :12.74 B G 68
Ds Toast to Dyno (QH) :12.01 B 21
Edgar Allen Whoa (QH) :12.23 B G 36
El Tartanero Jess (QH) :12.40 B G 49
Env This Train (QH) :12.68 B G 63
Eye Have the Blues (QH) :12.97 B G 75
Eyes a Runaway Dash (QH) :13.06 B 79
Fast Black Hunter (QH) :12.82 B 71
Fast Prize Jewel (QH) :12.41 B 50
Favorite Fast Dash (QH) :12.26 B G 38
Five Bars to Go (QH) :12.29 B G 41
Fortalezza (QH) :11.68 B G 6
Game On Vince (QH) :12.42 B 51
Games Leaving You (QH) :12.27 B 39
Geaux Piloto (QH) :12.99 B G 77
Golding Boy (QH) :12.18 B 33
Gpf Jet Black Pepper (QH) :12.64 B G 62
Hez Scoopin Da Cash (QH) :12.13 B G 29
Hot Tickin Patriot (QH) :13.45 B 84
Imma Girl Watcher (QH) :13.99 B 91
Jenns Dynasty (QH) :11.09 B 2
Jess Blue Game (QH) :13.57 B 85
Jess U R Blue (QH) :12.13 B 29
Jess to Shine (QH) :11.98 B 19
Jessa Louisiana Dash (QH) :12.11 B 27
Jessaprimadonna (QH) :12.56 B G 58
Jessawarrior (QH) :12.37 B 46
Jesses Dynasty (QH) :13.99 B 91
Jet Black Is Royal (QH) :13.12 B G 81
Jg El Machito (QH) :12.12 B 28
Jp Jess Cartel (QH) :12.03 B 22
Jp Leaving Good (QH) :12.09 B 25
King Tut (QH) :13.91 B 88
Last Teller (QH) :12.18 B 33
Lightemupwithcharm (QH) :12.23 B 36
Louisiana Fine Chick (QH) :13.89 B 87
Louisiana Flyboy (QH) :11.93 B 15
Lto Thumbs Up (QH) :12.56 B 58
Magnolia James (QH) :12.91 B G 73
Mardi Gras Paint (QH) :11.85 B G 12
Met At Jury Duty (QH) :12.71 B G 66
Midnight Biscuit (QH) :12.70 B 65
Miss Lillys Dream (QH) :11.68 B 6
Miss Tres First Down (QH) :12.09 B 25
Mr Perry S Train (QH) :12.63 B 61
Nota Ordinary Bear (QH) :11.80 B 11
Open Me a Prize (QH) :12.51 B G 56
Panther On the Beach (QH) :11.97 B 18
Po Luna La Jolla (QH) :13.92 B 89
Quick Zest (QH) :12.99 B G 77
Quick to Flirt (QH) :11.73 B 9
Rakin in the Jax (QH) :12.83 B 72
Reina de Acero (QH) :12.37 B 46
Retinal Burn (QH) :13.06 B G 79
Rf Debs Patriot (QH) :11.70 B G 8
Route Step (QH) :12.18 B G 33
Runaway Jets (QH) :13.29 B 82
Runaway Stars (QH) :12.95 B G 74
Sail Away (QH) :13.29 B 82
Shez Jet Fast (QH) :12.71 B 66
Special Politico (QH) :11.79 B G 10
Swamp Eagle (QH) :12.42 B 51
Sydney Runaway (QH) :12.69 H G 64
Tf Bama Bux (QH) :13.93 B 90
Tf Sheza Jumpn Chic (QH) :12.75 B 69
Toast for Corona (QH) :12.31 B G 42
Whispers of a Win (QH) :12.28 B G 40
Yo Winner (QH) :12.32 B 44

3 Furlongs ---(Dirt) Track Fast

Horse Name Time Rank
Curlin Big Boy :40.40 B 8
Here Comes Linda :37.60 B 2
Mr. Curlin :40.40 B 8
Pure Bingo :37.80 B 4
Run to Fame :36.60 B 1
Sharp Rally :38.20 B 5
She Caused It :39.00 B 6
Special Mischief :37.60 B 2
Wild Storm Cat :39.00 B 6

4 Furlongs ---(Dirt) Track Fast

Horse Name Time Rank
G G Has a Shot :49.20 B 4
My Book :48.60 B 2
Nomorequestions :49.20 B 4
Sharp Memories :48.40 B 1
Wish for Interest :48.60 B 2

660 Yards ---(Dirt) Track Fast

Horse Name Time Rank
Fast as a Wreck (QH) :37.85 B 1
Racing Kane (QH) :39.69 B 3
Slizzlin Steele (QH) :37.94 B 2